TACA FISH SNACK (Gói 40gr)


Giá bán:
Giá bán$2.20

Sự mô tả

     Fast and healthy food from fish. 100% Featherback Fish raised detox, no antibiotic, no heavy metal residues in fresh fish made Snack Cá Thát Lát Taca delicious, natural flavor and premium qualitiy.

03 flavors:

Taca traditional,

BBQ,

Cheese.

Ước tính vận chuyển

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem