Lọc

Trang trại - Khoáng hữu cơ Mplex cho chăn nuôi sạch

[@ 90000] sản phẩm

Hiển thị [@ 90000] - [@ 90001] cho sản phẩm [@ 90002]

Hiển thị [@ 90000] - [@ 90001] cho sản phẩm [@ 90002]
Lượt xem
GIỚI THIỆU 6 LOẠI KHOÁNG HỮU CƠ ORGANIC CHO CHĂN NUÔI SẠCH
CHROMPLEX (KHOÁNG HỮU CƠ CHROMIUM MIN 1%)
FERPLEX (KHOÁNG HỮU CƠ SẮT FERROUS MIN 13%)
COPPERPLEX (KHOÁNG HỮU CƠ ĐỒNG COPPER MIN 13%)
ZINPLEX (KHOÁNG HỮU CƠ KẼM ZINC MIN 16%)
MANGANPLEX (KHOÁNG HỮU CƠ MANGAN MIN 15%)
SELENIUM 3000PPM (KHOÁNG HỮU CƠ SELEN 3000PPM)
06 KINDS OF ORGANIC MINERALS FOR AQUA & LIVESTOCK ORIGIN VIETNAM

Sản phẩm bạn mới xem