SILVER WATER - SÁT KHUẨN KHÔNG CỒN


Giá bán:
Giá bán$19.99

Sự mô tả

Nước Bạc - Dung dịch sát khuẩn không cồn, không hại da tay.  An toàn, hiệu quả. 

Thành phần: Silver - Bạc 10ppm

Chai: 500ml chai thủy tinh; Thùng: 5 chai 

Silver solutions have demonstrated the ability to effectively to:
-Bacteria, Viruses and Fungi 

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem