NHIỆT KẾ THỦY NGÂN


Giá bán:
Giá bán$4.29

Sự mô tả

Nhiệt kế thủy ngân dùng kiểm tra nhiệt độ cơ thể dễ dàng và tiện lợi.

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem