GIỚI THIỆU 6 LOẠI KHOÁNG HỮU CƠ ORGANIC CHO CHĂN NUÔI SẠCH


Giá bán:
Giá bán$1,000.00

Sự mô tả

Khoáng hữu cơ ORGANIC MINERALS, công nghệ Mỹ, do nhà máy MPlex sản xuất, xuất xứ Việt Nam.

1. CHROMPLEX : CHROMIUM min 1%

2. FERPLEX : FERROUS min 13%

3. COPPERPLEX: COPPER min 13%

4. ZINPLEX: ZINC min 16%

5. MANGAPLEX: MANGANESE min 15%

6. SELENIUM 3000ppm

 

Thông tin sản phẩm:

1. CHROMPLEX (BỔ SUNG CHROMIUM VÀ GLYCINE)

MÔ TẢ:  CHROMPLEX có dạng bột màu hồng tím, tơi xốp.

CHROMPLEX là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng kết hợp giữa Glycine và Chromium ở tỷ lệ và điều kiện thích hợp để tạo ra phức chất Chromium Glycinate ổn định. Quá trình này tạo ra loại khoáng hữu cơ có giá trị sinh học và độ hấp thu tối ưu cần thiết cho các loại vật nuôi như gia súc, gia cầm, thú cưng và thủy sản. Đặc biệt CHROMPLEX rất cần thiết cho thú non và thú giống.

CÔNG DỤNG:  Dùng bổ sung Chromium và Glycine vào thức ăn chăn nuôi

- Heo thịt: Nở mông, nở đùi, tăng tỉ lệ nạc, giảm mỡ, cơ bắp săn chắc, quầy thịt hồng    đỏ, da hồng hào, lông óng mượt.

- Heo nái: Tăng tỉ lệ đậu thai, tăng sản lượng sữa, tăng số con và tăng trọng lượng heo con cai sữa.

- Gà thịt, vịt thịt: Tăng tỉ lệ nạc, giảm mỡ trên quầy thịt.

- Gà đẻ, vịt đẻ: Tăng tỉ lệ đẻ, giảm cholesterol trong trứng.

- Bò sữa, dê, cừu giống: Tăng sản lượng sữa.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

 - Chromium:                min 1%

 - Glycine:                    min 5%

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Trộn đều vào thức ăn chăn nuôi và cho ăn liên tục.

Liều lượng tùy thuộc vào công thức từng loại thức ăn chăn nuôi.

 Liều đề nghị tham khảo:

 - Gà, vịt đẻ:                                       35-50ppm.

- Heo nái, heo thịt, gà, vịt thịt:        25-35ppm.

- Bò sữa, dê cừu giống:                   50-75ppm.

BẢO QUẢN:             Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG:  Hai năm (02) kể từ ngày sản xuất.

QUI CÁCH:  Bao 25Kg

NHÀ SẢN XUẤT: MPLEX

XUẤT XỨ: VIỆT NAM

GIÁ: Vui lòng liên hệ email: mplexjsc@gmail.com

 

2. FERPLEX (BỔ SUNG SẮT VÀ GLYCINE)

MÔ TẢ:  FERPLEX có dạng bột màu nâu, tơi xốp.

FERPLEX là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng kết hợp giữa Glycine và sắt ở tỷ lệ và điều kiện thích hợp để tạo ra phức chất Ferrous Glycinate ổn định. Quá trình này tạo ra loại khoáng hữu cơ có giá trị sinh học và độ hấp thu tối ưu cần thiết cho các loại vật nuôi như gia súc, gia cầm, thú cưng và thủy sản. Đặc biệt FERPLEX rất cần thiết cho thú non và thú giống.

CÔNG DỤNG:          Dùng bổ sung sắt và Glycine vào thức ăn chăn nuôi

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

- Sắt:                            min 13%

- Glycine:                    min 20%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  Trộn đều vào thức ăn chăn nuôi và cho ăn liên tục.

Liều lượng tùy thuộc vào công thức từng loại thức ăn chăn nuôi. Có thể dùng thay thế từ 30%-100% tổng nhu cầu sắt vô cơ trong công thức.

 Liều đề nghị tham khảo:

 - Gia cầm:       100-150ppm

 - Heo:              150-300ppm

 - Trâu bò thịt: 100ppm

  - Bò sữa:          800-900ppm

BẢO QUẢN:             Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG:             Hai năm (02) kể từ ngày sản xuất.

QUI CÁCH:              Bao 25Kg

NHÀ SẢN XUẤT: MPLEX

XUẤT XỨ: VIỆT NAM

GIÁ: Vui lòng liên hệ email: mplexjsc@gmail.com

 

3. COPPERPLEX  (BỔ SUNG ĐỒNG VÀ GLYCINE)

MÔ TẢ: COPPERPLEX có dạng bột màu xanh, tơi xốp.

COPPERPLEX là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng kết hợp giữa Glycine và đồng ở tỷ lệ và điều kiện thích hợp để tạo ra phức chất Copper Glycinate ổn định. Quá trình này tạo ra loại khoáng hữu cơ có giá trị sinh học cao và độ hấp thu tối ưu cần thiết cho các loại vật nuôi như gia súc, gia cầm, thú cưng và thủy sản. Đặc biệt COPPERPLEX rất cần thiết cho thú non và thú giống.

 CÔNG DỤNG:  Dùng bổ sung đồng và Glycine vào thức ăn chăn nuôi

 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

 - Đồng:                        min 13%

 - Glycine:                    min 20%

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  Trộn đều vào thức ăn chăn nuôi và cho ăn liên tục.

Liều lượng tùy thuộc vào công thức từng loại thức ăn chăn nuôi. Có thể dùng thay thế từ 30%-100% tổng nhu cầu đồng vô cơ trong công thức.

 Liều đề nghị tham khảo:

 - Gia cầm:       3ppm

 - Heo:              20-50ppm

 - Trâu bò thịt: 18-20ppm

 - Bò sữa:          70-80ppm

BẢO QUẢN:  Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG:  Hai năm (02) kể từ ngày sản xuất.

QUI CÁCH:  Bao 25Kg

NHÀ SẢN XUẤT: MPLEX

XUẤT XỨ: VIỆT NAM

GIÁ: Vui lòng liên hệ email: mplexjsc@gmail.com

 

4. ZINPLEX (BỔ SUNG KẼM VÀ GLYCINE)

MÔ TẢ:  ZINPLEX có dạng bột màu trắng ngà hồng, tơi xốp.

ZINPLEX là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng kết hợp giữa Glycine và kẽm ở tỷ lệ và điều kiện thích hợp để tạo ra phức chất Zinc Glycinate ổn định. Quá trình này tạo ra loại khoáng hữu cơ có giá trị sinh học và độ hấp thu tối ưu cần thiết cho các loại vật nuôi như gia súc, gia cầm, thú cưng và thủy sản. Đặc biệt ZINPLEX rất cần thiết cho thú non và thú giống.

CÔNG DỤNG:  Dùng bổ sung kẽm và Glycine vào thức ăn chăn nuôi

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

- Kẽm:                         min 15%

- Glycine:                    min 20%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Trộn đều vào thức ăn chăn nuôi và cho ăn liên tục.

Liều lượng tùy thuộc vào công thức từng loại thức ăn chăn nuôi. Có thể dùng thay thế từ 30%-100% tổng nhu cầu kẽm vô cơ trong công thức.

 Liều đề nghị tham khảo:

 - Gia cầm:       70-100ppm

 - Heo:              150-250ppm

 - Trâu bò thịt: 100ppm

 - Bò sữa:          300-900ppm

BẢO QUẢN:  Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG:  Hai năm (02) kể từ ngày sản xuất.

QUI CÁCH:    Bao 25Kg

NHÀ SẢN XUẤT: MPLEX

XUẤT XỨ: VIỆT NAM

GIÁ: Vui lòng liên hệ email: mplexjsc@gmail.com

 

5. MANGAPLEX (BỔ SUNG MANGAN VÀ GLYCINE)

MÔ TẢ:  MANGAPLEX có dạng bột màu trắng ngà hồng, tơi xốp.

MANGAPLEX là một loại khoáng hữu cơ được tổng hợp dựa trên phản ứng kết hợp giữa Glycine và Mangan ở tỷ lệ và điều kiện thích hợp để tạo ra phức chất Mangan Glycinate ổn định. Quá trình này tạo ra loại khoáng hữu cơ có giá trị sinh học và độ hấp thu tối ưu cần thiết cho các loại vật nuôi như gia súc, gia cầm, thú cưng và thủy sản. Đặc biệt MANGAPLEX rất cần thiết cho thú non và thú giống.

CÔNG DỤNG:  Dùng bổ sung Mangan và Glycine vào thức ăn chăn nuôi

 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

 - Mangan:                    min 15%

 - Glycine:                    min 20%

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  Trộn đều vào thức ăn chăn nuôi và cho ăn liên tục.

Liều lượng tùy thuộc vào công thức từng loại thức ăn chăn nuôi. Có thể dùng thay thế từ 30%-100% tổng nhu cầu Mangan vô cơ trong công thức.

 Liều đề nghị tham khảo:

 - Gia cầm:       50-100ppm

 - Heo:              100-200ppm

 - Trâu bò thịt: 100ppm

 - Bò sữa:          750-850ppm

BẢO QUẢN:    Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

HẠN DÙNG:   Hai năm (02) kể từ ngày sản xuất.

QUI CÁCH:     Bao 25Kg

NHÀ SẢN XUẤT: MPLEX

XUẤT XỨ: VIỆT NAM

GIÁ: Vui lòng liên hệ email: mplexjsc@gmail.com

6. SELEMIUM 3000ppm

 

 

Ước tính vận chuyển

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem