ĐO NHIỆT ĐỘ LASER


Giá bán:
Giá bán$42.99

Sự mô tả

Đo nhiệt độ laser dạng súng.

Tai sao cần phải có đồ đo nhiệt độ?

 

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem