BITTER MELON


Giá bán:
Giá bán$11.99

Sự mô tả

Viên khổ qua thảo dược giảm đường huyết.

Herbal Secrets Bitter Melon 1000 mg 120 Capsules - Great for digestion - A traditional Ayurvedic herb for healthy glucose metabolism Bitter Melon; helps Maintain Healthy Blood Glucose Levels; Supports Healthy Weight Management; Promotes Liver Healt

Ước tính vận chuyển

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem