GIẤY ĐO pH NƯỚC BỌT


Price:
Sale price$14.99

Description

Tại sao cần có giấy thử pH nước bọt ?  Đo pH nước bọt biết gì ? Biết để điều chỉnh ăn uống cho cân bằng độ pH tránh được nhiều bệnh tật.

Med Lab Diagnostics pH Test Strips for Urine and Saliva Body.

 

Estimate shipping

Có thể bạn cũng thích:

Sản phẩm bạn mới xem